Thursday, 3 November 2011

Saringan pertama : Mac

Sebelum saringan guru LINUS dipanggil untuk diberi taklimat untuk pelaksanaannya.
Saringan terbahagi dua iaitu Lisan dan Bertulis...
Soalan lisan : Saring semua soalan yang terdapat di dalam buku soalan.
Buat secara berlima,bertiga atau individu lebih baik
Saring di tempat yang selesa tanpa gangguan dan tiada tekanan kepada murid.
Buat sekali lagi bagi soalan yang tidak dapat dijawab oleh murid dengan sempurna..
Catat status murid di borang pelaporan.....
Bagi saringan bertulis juga sama...yang penting jalankan secara informal..bukan berbentuk peperiksaan.
Saring semua murid..Key in dapatan di dalam portal
LINUS di atas talian.....